27/11/2022

שוק ההון – מניות מומלצות

בורסה | שוק ההון | מניות מומלצות להשקעה | איתותים

שוק הנפקות האג"ח: הבנקים חזרו לגייס בגדול בנובמבר


אחרי שנה וחצי שבה לא היו פעילים בשוק גיוסי החוב, חזרו הבנקים להוות שחקן משמעותי בו בחודשיים האחרונים, עם גיוס מצרפי של כ-7 מיליארד שקל. בסך הכול הנפיקו המוסדות הפיננסיים אג"ח ב-14.3 מיליארד שקל מתחילת השנה, גידול של 43% ביחס לשנת 2020 כולה.

בשבוע החולף היה זה בנק דיסקונט שהשלים את הנפקת האג"ח הגדולה ביותר אי פעם בבורסה בתל אביב, עם גיוס של 4.6 מיליארד שקל. מדובר בגיוס של שלוש סדרות יחד,  כל סדרה כמוצר שונה – איגרות חוב, ניירות ערך מסחריים ואג"ח מסוג COCO.

זו מצטרפת להנפקה שביצע בשבוע שעבר בנק לאומי , של שתי סדרות אג"ח חדשות שזכו לביקושים בסך כ-5 מיליארד שקל, ובסיכומה גייס הבנק 2.26 מיליארד שקל. הבנק השלישי שגייס אג"ח בנובמבר היה בנק ירושלים, עם גיוס של 450 מיליון שקל.

הגיוסים של הסקטור הפיננסי הקפיצו את היקף הנפקות האג"ח הכולל ל-10.4 מיליארד שקל בנובמבר, פי שלושה מאשר במקבילו אשתקד, אז גויסו כ-3.1 מיליארד שקל.  דיסקונט אחראי לכ-40% מהיקף הגיוס, והבנקים בכלל שיעור של כ-70% (בנובמבר אשתקד לא גייסו הבנקים חוב כלל).

 

  

"זמן טוב לבנקים לגייס נזילות"

העיתוי של הנפקות הבנקים אינו מקרי. הללו מעדיפים לבצע הנפקות אחרי דוחות כספיים, כיוון שהשוק רואה את הנתונים שלהם וכל המידע פרוס בפניו. "הבנקים הראו בדוחות תוצאות טובות מאוד בהיבט גידול ההון", אומר גורם בנקאי. "הם הגדילו את הכרית ההונית כך שביכולתם לתת יותר הלוואות, אך מנגד הם זקוקים גם לנזילות.

"בהשוואה לחו"ל, מרבית הבנקים המקומיים גייסו בשנים האחרונות מעט מאוד נזילות. וכשהמחירים טובים, ובתפיסה שהבנקאות רוצה לגדול ב-2022, זו נקודת זמן טובה לגייס נזילות. בהנחה שלא יהיו זעזועים חיצוניים, הרווחיות תישאר טובה והמשכנתאות ימשיכו לצמוח", מעריך אותו גורם, "אני לא פוסל שנראה בנקים נוספים מצטרפים לגל גיוסי החוב".

ג'קי ניסן, ראש המערך לניהול פיננסי בבנק לאומי, אומר כי "יצאנו להנפקה כיוון שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד משמעות של צמיחה באשראי. ככל שהאסטרטגיה של צמיחת האשראי מיושמת, הצורך שלנו בגיוון המקורות והגדלת המקורות היציבים של הבנק מתחדד. ההנפקה היא מקור יציב לטווח הארוך, והיא עוד רכיב משמעותי בתמהיל המקורות שלנו למתן אשראי, לצד הפיקדונות הקיימים בבנק".

עלייה בשיעור ובהיקפי ההנפקות הלא מדורגות

בחברת הדירוג מידרוג מציינים כי הבנקים חזרו לשוק ההנפקות לאור המשך הריביות והמרווחים הנמוכים בשוק החוב הקונצרני. לדבריו מנכ"ל מידרוג, אבי שטרנשוס, "למרות האי ודאות שחזרה בימים האחרונים, להערכתנו מגמת הריביות והמרווחים הנמוכים צפויה להימשך גם בחודשים הקרובים ולתמוך בהמשך התפתחות שוק האג"ח הקונצרני", הסביר שטרנשוס.

למעט ההנפקות של המערכת הבנקאית, ההנפקה הבולטת בנובמבר בוצעה על ידי אלרוב נדל"ן בהיקף של כ-600 מיליון שקל, ייתכן שעל מנת לממן את רכישת השליטה המתוכננת בכלל ביטוח. יתר ההנפקות בחודש החולף היו נמוכות יחסית בהיקפן, כשהגדולות היו 485 מיליון שקל גייסה שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום, כ-422 מיליון שקל לחברת הנדל"ן הזרה לייטסטון וכ-408 מיליון שקל שגייסה חברת הנדל"ן  ישרס השקעות.

מנתוני מידרוג עולה עוד כי בחודשים ינואר-נובמבר 2021 הסתכם היקף ההנפקות הקונצרניות בכ-63 מיליארד שקל, לעומת כ-50 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2020 – עלייה של כ-28%.

בד בבד, חלה עלייה מתחילת השנה בשיעור המנפיקים הלא מדורגים ובהיקף האג"ח שהונפקו ללא דירוג. חלקם של המנפיקים שאינם מדורגים מתוך סך מגייסי האג"ח בתקופה זו עמד על 30%, לעומת שיעור של 19% בתקופה המקבילה אשתקד.

חלקן של האג"ח הלא מדורגות היה כ-15% לעומת 5% בתקופה המקבילה. 45% מהסדרות שהונפקו ללא דירוג הובטחו בשעבודים על סוגים שונים של נכסים, לעומת  40% בינואר-נובמבר אשתקד.קרדיט – קישור לכתבה המקורית