28/01/2022

שוק ההון – מניות מומלצות

בורסה | שוק ההון | מניות מומלצות להשקעה | איתותים

רשת יוחננוף- עליה של כ-15% בהכנסות


הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה בכ-180% אחוזים והסתכם בכ-29 מיליון שקל.

 

יוחננוף סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ-983 מיליון שקל – עלייה של כ-14.8% לעומת הרבעון המקביל (בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה).

ה-EBITDA (בנטרול 16 IFRS) ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל – עלייה של כ-30% לעומת הרבעון המקביל.

 

הרווח לתקופה (בנטרול  IFRS 16) ברבעון השלישי הסתכם בכ-31 מיליון שקל – למעלה מפי 2 מהרבעון המקביל שעמד על כ-13 מיליון שקל.

  

הרשת צפויה להפעיל בשנים הקרובות לפחות 44 סניפים.

איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלי רשת יוחננוף: "ברבעון השלישי המשכנו את מגמת הצמיחה המתוכננת של הרשת – פתחנו סניפים חדשים, הרחבנו את הפעילות בחלק מהסניפים הקיימים ואף השקנו לראשונה מותג פרטי של הרשת שכבר כבש בממוצע כ-20% מקטגוריות הפעילות. ברבעון הבא אנו מתכננים להמשיך את מגמת ההתרחבות והובלת שינוי תפיסת השוק בישראל"

 

חברת יוחננוף, המפעילה רשת מרכולים בפריסה ארצית, מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2021. ההכנסות המדווחות הסתכמו ברבעון השלישי בכ-926 מיליון שקל לעומת כ-803 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ-15.3%. ההכנסות בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה הסתכמו ברבעון השלישי בכ-983 מיליון שקל, לעומת כ-856 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-14.8%. הגידול בתקופה נובע מפתיחת חנויות חדשות ואיחוד לראשונה של זול סטוק. המכירות בחנויות הזהות, גם הן בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה, ירדו בכ-4.5% ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל. 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי בכ-250 מיליון שקל (שיעור של כ-25.5% מההכנסות בנטרול השפעת הסדרי קונסיגנציה), עלייה של כ-19.5% לעומת רווח גולמי של כ-210 מיליון שקל (שיעור של כ-24.5% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה) ברבעון המקביל. עיקר הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע מניהול יעיל של המלאי ואובדן המלאי ומשיפור בכוח הקניה ותנאי הסחר של החברה, וכן מגידול כתוצאה משיעור רווחיות גבוה יותר של זול סטוק.

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות (בנטרול IFRS 16) הסתכם ברבעון השלישי בכ-57 מיליון שקל (שיעור של כ-5.8% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה), עלייה של כ-29.9% לעומת רווח תפעולי של כ-44 מיליון שקל (שיעור של כ-5.1% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה) ברבעון המקביל.  

ה-EBITDA (בנטרול IFRS 16) ברבעון השלישי של 2021 הסתכם בכ-74 מיליון שקל (כ-7.6% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה), עלייה של  כ-30% לעומת EBITDA של כ-57 מיליון שקל (כ-6.7% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח לתקופה הסתכם בכ-29 מיליון שקל ברבעון השלישי (שיעור של 3.2% מההכנסות), עלייה של כ-180% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח לתקופה (בנטרול IFRS 16) הסתכם ברבעון השלישי בכ-31 מיליון שקל, עלייה של כ-138.1% לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח לתקופה בנטרול IFRS 16 ובנטרול שערוך ההשקעה ב- A2Z (נטו ממס) הסתכם בכ-43 מיליון שקל. 

 

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2021 (בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה)

ההכנסות המדווחות הסתכמו בכ-2.58 מיליארד שקל לעומת כ-2.28 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, עלייה של כ-13.2%.  הגידול בתקופה נובע מפתיחת חנויות חדשות, גידול במכירות בחנויות זהות ואיחוד לראשונה של זול סטוק. 

ההכנסות, בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה, הסתכמו בכ-2.75 מיליארד שקל, עלייה של כ-14.3% לעומת כ-2.41 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. גם המכירות בחנויות זהות עלו בכ-0.1% בתקופה לעומת התקופה המקבילה. הרווח הגולמי הסתכם בכ-695 מיליון שקל (שיעור של כ-25.3% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה), עלייה של כ-16.9% לעומת רווח גולמי של כ-594 מיליון שקל (שיעור של כ-24.7% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה) בתקופה המקבילה. 

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-177 מיליון  שקל (שיעור של כ-6.4% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה), עלייה של כ-31% לעומת רווח תפעולי של כ-135 מיליון שקל (שיעור של כ- 5.6% מההכנסות בנטרול קונסיגנציה) בתקופה המקבילה. ה-EBITDA (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-224 מיליון שקל (כ-8.2% מההכנסות המנוטרלות), עלייה של  כ- 29% לעומת EBITDA של כ-174 מיליון שקל (כ-7.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח לתקופה הסתכם בכ-151 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עלייה של 144% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (שיעור של 5.9% מההכנסות). הרווח לתקופה (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-158 מיליון שקל, עלייה של כ-117.9% לעומת כ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הנקי בנטרול הרווח ממניות A2Z הסתכם בכ-135.8 מיליון שקל. יתרת המזומן נטו ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכמה בכ-449 מיליון שקל. ההון העצמי עמד על כ-1.28  מיליארד שקל, המהווה כ-38.6% מסך המאזן.  

השקעות


זול סטוק


בחודש אפריל 2021 השלימה החברה את רכישת השליטה (50.1%) ב"זול סטוק", רשת הסטוק השנייה בגדולה בישראל, אשר מתמחה במכירת מוצרים לבית במחירי דיסקאונט לצרכן, תמורת 45 מיליון שקל (המשקפים לרשת שווי של כ- 90 מיליון שקל). הרשת מונה כיום 67 חנויות ברחבי המדינה, כאשר בסוף 2021 צפויה להתרחב ל-70  חנויות, בעוד עד סוף תחילת הרבעון הראשון לשנת 2022 צפויה להתרחב לעד 77 חנויות. החברה מאחדת את 'זול סטוק' בדוחותיה הכספיים המאוחדים החל מתחילת הרבעון השני של שנת 2021. 

מתוך מטרה להרחיב ולפתח את המותג 'זול סטוק', וכן ליצור סינרגיה בין מכירת מוצרי מזון למכירת מוצרים לבית בחנויות שתי הרשתות, החלה החברה בעבודות לפתיחת מחלקת זול סטוק באחד מסניפיה, ומתכננת להמשיך ולעשות זאת בסניפי רשת נוספים.

עגלה חכמה 


בחודש נובמבר 2020 ביצעה החברה השקעה הונית בסך של כ-2.6 מיליון דולר קנדי בחברת A2Z Smart Technologies Corp, השולטת בחברה המפתחת ומייצרת עגלות החכמות, אשר החברה עושה בהן שימוש בסניפיה. החברה מחזיקה, נכון למועד זה, בכ-1.4 מיליון מניות ובכ-1.4 מיליון אופציות הניתנות למימוש בתוספת מימוש של 7.1418 ש"ח. 

העגלות החכמות מאפשרות לבצע את רכישת המוצרים מבלי לעבור בקופת התשלום ובכך מקנות חיסכון משמעותי בזמן. תהליך הרכישה מאפשר לצרכן לקבל מידע רציף על סל הקניות בזמן אמת, ולדעת בכל רגע נתון מהי עלות סל הקניות, כך שהרכישה תעשה באופן מבוקר וחכם יותר. שיעור החזקותיה של החברה במניות A2Z הוא כ-5.91% וכ-8.53% בדילול מלא. בנוסף, מחזיקה החברה באופציה לרכישת מניות נוספות מבעל השליטה ב-A2Z  תמורת כ-50 אלף שקל. אם תמומש, תחזיק החברה בכ-7.98% ובכ-10.03% בדילול מלא. שוויים המשוערך של ניירות הערך בדוחותיה הכספיים של החברה הוא כ-70 מיליון שקל. 

אלגוריטייל – תוכנה לניהול מלאי


בחודש ספטמבר 2021 התקשרה החברה בהסכם לביצוע השקעה של כ-5 מיליון דולר ארה"ב בחברת אלגוריטייל בע"מ, חברה פרטית ישראלית המפתחת טכנולוגיה לניהול חכם ואוטומציה של תהליכי ניהול המלאי, ביצוע רכש מדויק ואופטימלי להזמנת המוצרים מספקים, סידור וזמינות המוצרים בחנויות, ומסייעת בצמצום הפחת וימי המלאי ברשתות קמעונאיות. כך המערכת צפויה לתרום לצמיחה במכירות, לצמצום ימי המלאי, לצמצום הפחת, לחיסכון בהוצאות התפעול, השכר והלוגיסטיקה ולשיפור הרווחיות. כספי ההשקעה יועברו לאלגוריטייל בהתאם לעמידה באבני דרך, בהתאם לשווי אלגוריטייל של כ-25 מיליון דולר לאחר ההשקעה, ולפיכך תחזיק החברה במניות של 20% מהונה המונפק והנפרע של אלגוריטייל לאחר ההשקעה. נכון למועד זה העבירה החברה כ-1.8 מיליון דולר לאלגוריטייל, ומחזיקה בכ-8.26% מהונה המונפק והנפרע.

סניפים חדשים 


בשנת 2021 פתחה החברה 7 חנויות מכר חדשות – בעפולה, בקרית שמונה, בטבריה, בחדרה, בתל אביב, בבאר שבע ובראשון לציון. החברה מתכננת פתיחה של 9 חנויות מכר, הנמצאות בשלבי תכנון או בשלב הקמה על ידי החברה: באשקלון, ראשון לציון וירושלים וכן חנויות מכר נוספות על מקרקעין בבעלות החברה ביבנה, במישור אדומים, באופקים, בפתח-תקווה, בעפולה וביהוד. בנוסף, ביצעה החברה הגדלה משמעותית של חנות המכר במתחם ישפרו במודיעין כך שחנות המכר הוגדלה משטח מכירה נטו של 2,640 מ"ר ל-4,484 מ"ר. השטח האמור נפתח לשימוש כשטח חנות המכר בחודש ספטמבר 2021.קרדיט – קישור לכתבה המקורית