29/11/2021

שוק ההון – מניות מומלצות

בורסה | שוק ההון | מניות מומלצות להשקעה | איתותים

עזריאלי השקיעה 3 מיליארד ב-2021, כמה הרוויחה נטו?


לקבוצה מזומנים, פיקדונות והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל, וכולל מניות בנק לאומי, מזומנים ושווה מזומנים וני"ע סחירים בהיקף של 3.9 מיליארד שקל. החוב נטו הסתכם בכ-12.6 מיליארד שקל. שווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה הסתכם בכ-32 מיליארד שקל. יחס הון עצמי למאזן של כ-47%, ויחס חוב נטו למאזן של כ-32%. נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-27 מיליארד שקל.

אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי, מסר: "אנו מסכמים רבעון חזק עם צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים, לצד פעילות השקעות משמעותית בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח מתחילת השנה. תחום המשרדים ממשיך ליהנות מביקושים ערים עם צמיחה מרשימה של 6% ב-NOI מנכסים זהים, ולצידו גם פעילות המסחר ממשיכה את המגמה החיובית שאנו רואים מאז פתיחתם מחדש של הקניונים, עם צמיחה בפדיונות אל מול התקופה המקבילה ב-2019. תחום הדיור המוגן ממשיך להוות מנוע צמיחה משמעותי בפעילות הקבוצה עם השלמת השיווק בפאלאס מודיעין והקדמת בניית שלב ב' בפאלאס להבים".

קרדיט – קישור לכתבה המקורית