27/11/2022

שוק ההון – מניות מומלצות

בורסה | שוק ההון | מניות מומלצות להשקעה | איתותים

השבוע בבורסה – המדדים המובילים ירדו


המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.


מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.


המסחר בשווקים הושפע מאזהרות ארגון הבריאות העולמי מפני התפשטות זן חדש של נגיף הקורונה (- "אומיקרון"). בעקבות זאת מדינות רבות החזירו את ההגבלות על שדות התעופה ועל כניסת תיירים.


בשוק איגרות החוב:


השבוע גויסו כ-8.4 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. מרבית הסכום, כ-6.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים דיסקונט (כ-4.6 מיליארד שקל) ולאומי (כ-2.3 מיליארד שקל).

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמה למסחר קרן סל חדשה של פסגות המתווספת ל-551 קרנות סל ו-25 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:


מדד ת"א–35


ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-24.7%.


מדד ת"א–90


ירד השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-27.6%.


מדד ת"א–125


ירד השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-24.7%.


מדד ת"א–SME60


ירד השבוע ב-3.0%, ומתחילת השנה עלה ב-21.2%.


מדד ת"א-ביומד


ירד השבוע ב-5.4%, ומתחילת השנה ירד ב-6.8%.


מדד ת"א בנקים–5


עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-59.2%.


מדדי איגרות חוב:


מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה


עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%.


מדד תל בונד-60


ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-6.9%.


מדד תל בונד-שקלי


ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.6%.


גיוסים

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

השבוע גויסו כ-8.4 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:


כ-4.6 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק דיסקונט בשלוש סדרות חדשות של אג"ח: כ-3.1 מיליארד שקל באג"ח צמוד מדד עם מח"מ 6 שנים, בריבית 0.2% בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aaa ע"י "מידרוג, כ-0.9 מיליארד שקל בני"ע מסחרי ללא נכיון ובריבית בשיעור של 0.3%, וכ-0.6 מיליארד שקל באג"ח צמוד מדד COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן, בריבית 0.2% עם אפשרות לפדיון מוקדם בנובמבר 2027, בדירוג AA- ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג".

כ-2.3 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק לאומי בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד, ריבית 0.1%, בדירוג AAA ע"י "מעלות" – סדרה אחת במח"מ 6 שנים, וסדרה נוספת במח"מ 8 שנים.


כ-621 מיליון שקל גויסו ע"י חברת נדל"ן מניב – אלרוב נדל"ן באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, במח"מ 5.7 שנים, בריבית 0.5% ובדירוג AA- ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-440 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.


עד כ-464 מיליון שקל יגויסו היום ע"י קרן להשקעה בתשתיות קיסטון ריט בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור, כחצי שנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של מניות (IPO), ועד כ-430 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הליסינג לרכב שלמה החזקות בהנפקה שניה השנה של החברה בשוק איגרות החוב.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.7 מיליארד שקל.

קרנות סל:

השבוע נרשמה למסחר קרן סל חדשה של פסגות על מדד המניות אינדקס בינוי והנדסת תשתיות, המתווספת ל-551 קרנות סל ו-25 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה. 

הנפקת מניות :

השבוע לא בוצעו הנפקות של מניות בתל-אביב.

שונות:

מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר 2021 עלה בכ-0.25% – עלייה שמשקפת את דעיכת הגל הרביעי של הקורונה , אך קצב עליית המדד נמוך מהממוצע ארוך – הטווח.קרדיט – קישור לכתבה המקורית