28/01/2022

שוק ההון – מניות מומלצות

בורסה | שוק ההון | מניות מומלצות להשקעה | איתותים

דלק רכב ממשיכה להפתיע ולהתרחב


 דלק רכב מדווחות על רבעון שלישי מוצלח, הכנסות החברה גדלו בכ-20% והסתכמו ב- 1.2 מיליארד שקל, החברה מכרה מעל 4800 רכבים, מזדה המובילה העיקרית עם מעל 4200 מסירות ברבעון, כאשר גם דגמי פורד ו-BMW חווים עליה של מעל 10%. הרווח הגולמי עלה בכ-4% ועמד על 270 מיליון שקל שיפור נאה מרבעון מקביל בו עמד על 18%, הוצאות המכירה קטנו עקב הביקוש החזק אותו חוות כל יבואניות הרכב, הוצאות המימון זינקו במעל ל120% כאשר החברה חוותה ירידת ערך של 34 מיליון ש"ח בתיק ההשקעות הסחירות הנמדד בשווי הוגן, בנוסף התהוו לחברה הוצאות אחרות של מעל 8 מיליון שקל.

החברה מציינת כי ישנה ירידה ברווחי החברות בנות כאשר הרווח הסתכם ל-23 מיליון ברבעון מול 44 ברבעון מקביל, עקב שחלוף החוב של או.פי.סי אנרגיה. בגזרת ההשקעות בחברות הזנק של החברה אשר הפכו לשם דבר בשוק: החברה מציינת כי חברת אינוביז אשר הונפקה הסבה לה הפסד רבעוני של 21 מיליון ש"ח, חברת היילו אשר בה מחיזקה החברה 12% לאחר סבב השקעה נוסף בו החברה השתתפה בסכום של 18 מיליון דולר ושמרה על יתרת אחזקתה, לפי שווי מעריך החברה רשמה 98 מיליון שקל עליית ערך בהיילו, בשורה התחתונה רשמה עליה של 58 מיליון בהיילו, כמו כן רשמה שערוך חיובי על מניות אוטוטקס בסכום של 32 מיליון ש"ח וכ-22 מיליון בטקטייל. הרווח בתשעת החודשים מבחינה מימונית אליה נזקפים השערוכים היא חיובית בכ -165 מיליון שקל.

כמו כן החברה מציינת כי מכרה לחברת בת של בנק הפועלים בפרויקט לה גווארדיה זכויות ושטחים בהיקף של 60 אלף מטר בסכום של 970 מיליון ש"ח. הרווח הנקי זינק והסתכם ל-135 מיליון ש"ח אל מול 112 מיליון שקל ברבעון מקביל גידול של 20%, החברה תחלק דיבידנד של 2.5 ש"ח למניה.

 

 קרדיט – קישור לכתבה המקורית